Inviduálne konštrukcie

Treppen-Zeichnung

V prípade ak v katalógu popísané sériovo vyrábané výrobky nespĺňajú vaše požiadavky v plnej miere , v tom prípade Vám ponúkame  inviduálne riešenie .Prirodzene aj inviduálne riešenia zodpovedajú patričným normám a bezpečnostným predpisom , prechádzajú prísnym bezpečnostným a kvalitatívnym kontrolám. Oznámte Váš problém naším odborníkom a mi Vám nájdeme vhodné riešenie.Žiadame Vás  o najpodrobnejší popis údajov, aby sme našli najvýhodnejšie a najlacnejšie riešenie. K inviduálným konštrukciám žiadameudať nasledovné :        -    Údaje o použití-    Špeciálne požiadavky-    Údaje miesta použitia ( pôdorys atd.) -    Pracovná výška, zvislá výška atd.-    Šírka stupienka (B), hĺbka stupienka (W) atd.-    Rozstup, uhol výstupu, dĺžka podesty (A) atd.-    Vonkajšia šírka schodov so zábradlím (F) atd.-    Nosnosť ( štandardne 150 kg )-    Materiál  

Pre ďalšie otázky obráťte sa na odborníkov KRAUSE:

Telefón : +36 23 36 52 00
Fax       : +36 23 36 51 09

RollbodenHubbühneTreppenaufstiegfahrbare TreppeRollboden