Kontakt

* Aby sme Vašu požiadavku mohli bezodkladne vybaviť , žiadame Vás o vyplnenie koloniek označené s * (upozornenie len riadne vyplnené dotazníky vieme spracovať)

Kontakt
Žiadosť o katalóg
Žiadosť o návštevu obchodného zástupcu
Einverstaendniserklaerung_newsletter
Einverstaendniserklaerung_Datenerfassung


Dôležitá informácia

Bezpečnosť osobných údajov návštevníkov našej webovej stránky je pre nás veľmi  dôležitá. Z tohto dôvodu sú aj pre Vás záväzné ako pre užívateľa, nasledovné pravidlá:    

Zbieranie a archivácia osobných údajov
Osobné údaje sa archivujú iba pri osobitných službách napr. pre osobitné cenové  ponuky .
Vaše osobné údaje  sa použijú pri odpovedi Vášho dopytu alebo iného spracovania  elektronickou formou  a zachovajú sa do doby nevyhnutnej, prípadných odpovedí pri  nejasností.
Po tejto doby sa všetky údaje  automaticky zmažú, zachovajú sa iba údaje čakajúce na vyhodnotenie.

Poskytovanie osobných údajov
Registrované osobné údaje sa v žiadnom prípade neposkytujú tretím osobám

Odporúčame do pozornosti
Ponuku Vám vieme zaslať iba ak súhlasíte spracovaním osobných údajov.

Poznámka:

Váš súhlas o spracovanie osobných údajov  je možné kedykoľvek zrušiť na emailovej adrese: unsubscribe@krause-systems.de