Pevné rebríky

Steigleiter mit Podest

Požiarne rebríky (schodiská ) :

 • Ideálne pre budovy, stroje a stojany na práce kontroly  a údržby
 • Požiarne rebríky zabezpečujú bezpečnú únikovú cestu budov.

Prepisy a normy :

 • DIN 18 799-1 (požiarne únikové  rebríky pre kontroly budov, údržby a upratovacie práce)
 • EN ISO 14122-4 (Prostriedky a mechanické zariadenia)
 • DIN 14 094-1 (Hasiči  - protipožiarna ochrana, v prípade núdze záchrana ľudí)
 • Zákon 124/2006 ( N.V. SR  392/2006)  základné požiadavky bezpečnosti práce

Šachtové rebríky

 • Bezpečný zostup do šachiet z dôvodu  kontroly a údržby napr. vodomerné, údržbové atd.

Prepisy a normy :

 • EN 14 396 (pevné šachtové rebríky )
 • DIN 19 572 (zábradlia k šachtám)
 • Bezpečnostné opatrenia firiem
 • Zákon 124/2006 ( N.V. SR  392/2006)

 Dôležité podmienky:

 • Pri dĺžke výstupu  nad 5 m sa obsluha musí chrániť pred možným pádom a to buď používaním osobných ochranných prostriedkov proti pádu alebo ochranným košom
 • V prípadoch kde sa vyskytujú nebezpečné výpary alebo spotreba kyslíka príliš vysoká obsluha sa musí v každom prípade chrániť osobným ochranným prostriedkom proti pádu
 • Pri dĺžke nad 10m je potrebné namontovať plošinu pre oddych  
Stiahnutie informácií v PDF
Adobe Reader herunterladen.Pre čítanie a tlač  dokumentu  je potrebný  ADOBE Acrobat Reader .  Stiahnuť Adobe Reader