Priemyselné rebríky

Legende

V niektorých - špeciálnych prípadoch – ponúkame špeciálne rebríky pre široké spektrum profesií .Tieto rebríky sú prispôsobené individuálnym požiadavkám. Charakteristika týchto rebríkov je vysoká kvalita, dlhá životnosť, bezpečné použitie a ľahkou ovládateľnosť.
Či už je to strecha, fasáda či stožiar naše rebríky sú šité na mieru vášho povolania a bezpečnosť je na vašej  stráne.

Adobe Reader herunterladen.Pre čítanie a tlač  dokumentu  je potrebný  ADOBE Acrobat Reader .  Stiahnuť Adobe Reader